Zajmujemy się technicznymi aspektami działań związanych z minimalizacją bądź całkowitą eliminacją
zagrożeń środowiskowych będących pochodną niepohamowanego rozwoju technologii i konsumpcji.

O firmie

Organizacja Odzysku Artel SA, funkcjonuje na mocy „Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” » czytaj więcej

Działalność

Jedną z form naszej działalności jest organizowanie systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych jakimi są oleje przepracowane (OP). Pojęciem tym objęte są wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które utraciły już swoje właściwości umożliwiające realizacje zadań do których były pierwotnie przeznaczone. » czytaj więcej

Techniki utylizacji

Hierarchia postępowania z odpadami zasadniczo ustanawia kolejność priorytetów tego, co stanowi najlepsze z punktu widzenia środowiska całościowe rozwiązanie w zakresie prawodawstwa i polityki dotyczących odpadów. Odstępstwo od takiej hierarchii może być konieczne w przypadku określonych strumieni odpadów, jeżeli jest to uzasadnione między innymi wykonalnością techniczną... » czytaj więcej

Dlaczego warto?

Hierarchia postępowania z odpadami zasadniczo ustanawia kolejność priorytetów tego, co stanowi najlepsze z punktu widzenia środowiska całościowe rozwiązanie w zakresie prawodawstwa i polityki dotyczących odpadów. Odstępstwo od takiej hierarchii może być konieczne w przypadku określonych strumieni odpadów, jeżeli jest to uzasadnione między innymi wykonalnością techniczną... » czytaj więcej

Misja

Analizując obecnie funkcjonującym w Polsce system gospodarki OP zauważyć można, że brak jest właściwej segregacji olejów odpadowych u ich wytwórców, brak jest systemu zbiórki olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, pogarsza się jakość OP oraz zmniejsza się ich ilość przekazywana do recyklingu. Istnieją przesłanki natury prawnej, środowiskowej i ekonomicznej aby maksymalnie... » czytaj więcej