Zajmujemy się technicznymi aspektami działań związanych z minimalizacją bądź całkowitą eliminacją
zagrożeń środowiskowych będących pochodną niepohamowanego rozwoju technologii i konsumpcji.

Dlaczego warto

Argumentami przemawiającymi za zbieraniem i wykorzystywaniem olejów odpadowych, głównie poprzez regenerację, są aspekty :
 1. Surowcowego i ekonomicznego bilansu kraju:
  1. oleje odpadowe jako alternatywne źródło dla ropy naftowej do produkcji olejów bazowych chronią nieodnawialne zasoby surowców energetycznych ,
  2. do produkcji olejów bazowych poprzez regenerację na nowoczesnych instalacjach, potrzeba tylko połowy energii niezbędnej do wyprodukowania tej samej masy olejów bazowych z ropy naftowej,
  3. wzrost bezpieczeństwa gospodarki narodowej w zapotrzebowaniu na środki smarowe w okresie tzw. „kryzysów naftowych”,
  4. z 1 tony ropy naftowej uzyskuje się 150 kg olejów bazowych, a z 1 tony olejów odpadowych uzyskuje się 600 kg olejów bazowych,
 2. Środowiskowe:
  Regeneracja olejów odpadowych do baz olejowych, w porównaniu z produkcją pierwotnych olejów bazowych z ropy naftowej , w znaczący sposób zmniejsza obciążenie środowiska. Badania naukowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne, wskazują na to, że dzięki regeneracji olejów odpadowych:
  1. wyczerpywanie zasobów naturalnych spowalnia się ponad 30 razy,
  2. wpływ na globalne ocieplenie (emisja gazów cieplarnianych) zmniejsza się ponad 2 razy,
  3. zakwaszenie środowiska i emisja pyłu drobnego jest mniejsza ponad 5 razy,
  4. eutrofizacja jest również mniejsza ponad 3 razy,
  5. potencjalne ryzyko zachorowania na raka zmniejszona jest ponad 10-krotnie.