Zajmujemy się technicznymi aspektami działań związanych z minimalizacją bądź całkowitą eliminacją
zagrożeń środowiskowych będących pochodną niepohamowanego rozwoju technologii i konsumpcji.

O firmie

Organizacja Odzysku Artel SA, funkcjonuje na mocy „Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U.2001.63.639 z dnia 22 czerwca 2001 r.).

Nasze działania są zgodne z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.